Administrator Data publikacji: 26 września 2018 22:54

To przesłanie, wypowiedziane ustami Marii Grzegorzewskiej towarzyszy nam każdego dnia podczas naszej pracy. Chcemy przecież pomagać dzieciom, zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym i jak najlepiej zaspokajać ich potrzeby edukacyjne.

Integracja to wspólne funkcjonowanie osób zdrowych i niepełnosprawnych. To uczenie się życia w społeczeństwie pełnym różnic i niedoskonałości – uczenie się siebie nawzajem. W naszym przedszkolu dzieci podczas podejmowania różnych form aktywności nie tylko zaspokajają swoje potrzeby poznawcze, ale nabywają także umiejętności empatii, wzajemnej akceptacji, wrażliwości na potrzeby innych i cierpliwości. Wiek przedszkolny jest najdogodniejszym momentem na kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. Dzieci w tym okresie w naturalny sposób reagują na inność i nie przeszkadza im zachowanie odbiegające od ustalonej normy. Ucząc się społecznych zachowań, łatwiej przyswajają umiejętność tolerancji, a przez swoje spontaniczne zachowanie „zacierają ślady” inności grupy rówieśniczej. Można więc powiedzieć, że integracja przynosi korzyści wszystkim jej uczestnikom. Dla osób zdrowych jest możliwością zmiany postawy i zrozumienia, iż fakt mniejszych możliwości nie powinien być decydującym w określaniu podstawowych praw do pełnego życia. Natomiast dla niepełnosprawnych jest szansą wyzbycia się poczucia frustracji z powodu własnej ułomności i faktycznego zaistnienia w społeczeństwie.

O sensie istnienia integracji w naszym przedszkolu świadczy uśmiech i zadowolenie dzieci, a także przychylność i wsparcie ze strony ich rodziców. I za to im wszystkim dziękujemy.