Telefon  +48 627 532 315

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Razem w Kaliszu


Poznaj nasze przedszkole

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby wszystkich dzieci bez względu na specyfikę ich predyspozycji rozwojowych i edukacyjnych. Obecnie posiadamy pięć oddziałów, w tym dwa integracyjne. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagogowie specjalni oraz logopedzi, których wspólna misja to wspomaganie i wyrównywanie funkcjonowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w zakresie wszystkich sfer rozwoju i aktywności.

Nasz program obejmujący zajęcia grupowe i indywidualne dostosowywany jest na bieżąco do indywidualnych możliwości i poziomu każdego dziecka. Pragnąc zapewnić możliwość rozwijania kreatywności, stwarzamy naszym podopiecznym warunki do wykorzystania potencjału twórczego poprzez urozmaicenie programu o zajęcia dodatkowe http://www.csx8.dkonto.pl/5star/4588843razem/oferta/zajecia-dodatkowe. Uczestnicząc w zajęciach angielskiego, rytmiki, tańca oraz zajęciach sportowych dzieci mają szansę odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań i stymulowania indywidualnych uzdolnień.
Czynny udział w życiu naszego przedszkola biorą też rodzice, mający decydujący głos w zakresie planowania i realizacji działań przedszkola. We współpracy z rodzicami monitorujemy postępy w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Nasi pedagodzy i logopeda http://www.csx8.dkonto.pl/5star/4588843razem/oferta/logopeda udzielają również wskazówek dotyczących sposobu kontynuacji pracy indywidualnej w domu. W razie potrzeby organizujemy również konsultacje z psychologiem.
Nasze przedszkole to też przestronne, komfortowo urządzone sale Na wyposażeniu naszego przedszkola znajduje się specjalistyczny sprzęt, w tym: rehabilitacyjny, gimnastyczny, a także pomoce dydaktyczne, audiowizualne oraz zabawki.

Dzieci w przedszkolu uczą się literek

Logopeda

Wszyscy nasi podopieczni objęci są Logopedycznym Programem z zakresu Profilaktyki Rozwoju Mowy. Zajęcia z naszym logopedą odbywają się regularnie - raz w tygodniu, a ich program dostosowany jest do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Oprócz zajęć grupowych prowadzone są również indywidualne konsultacje z logopedą.

Zajęcia dodatkowe

Naszym wychowankom stwarzamy warunki do odkrywania i rozwijania własnej kreatywności oraz potencjału twórczego poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych. Prowadzimy bezpłatne zajęcia dodatkowe z: języka angielskiego, rytmiki, tańca, dogoterapii i piłki. Do udziału w zajęciach otwartych zapraszamy również rodziców.

Dziewczynka z pomalowanymi farbami dłońmi
Dzieci zgłaszające się od odpowiedzi

O integracji

Misją naszej placówki jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Podejmując różne rodzaje aktywności, nasi podopieczni zaspokajają potrzeby poznawcze, ucząc się empatii, wrażliwości i wzajemnej akceptacji. O sensie integracji w naszym przedszkolu świadczy uśmiech i zadowolenie dzieci oraz wsparcie ze strony ich rodziców.

Absolwenci

Nasi Absolwenci to dzieci otwarte, komunikatywne i przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają swoje możliwości, akceptują odrębność innych, a rozwiązując problemy dążą do osiągnięcia sukcesu, radząc sobie z porażkami. Ponieważ śledzimy losy absolwentów, mamy pewność, że wizja naszego przedszkola realizuje się w rzeczywistości.

Biegnące dzieci przez park

Najważniejsza to dobra zabawa wraz z rozwojem