Telefon  +48 627 532 315

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O integracji

Cytat

 

To przesłanie, wypowiedziane ustami Marii Grzegorzewskiej towarzyszy nam każdego dnia podczas naszej pracy. Chcemy przecież pomagać dzieciom, zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym i jak najlepiej zaspokajać ich potrzeby edukacyjne.

 

Integracja to wspólne funkcjonowanie osób zdrowych i niepełnosprawnych. To uczenie się życia w społeczeństwie pełnym różnic i niedoskonałości – uczenie się siebie nawzajem. W naszym przedszkolu dzieci podczas podejmowania różnych form aktywności nie tylko zaspokajają swoje potrzeby poznawcze, ale nabywają także umiejętności empatii, wzajemnej akceptacji, wrażliwości na potrzeby innych i cierpliwości. Wiek przedszkolny jest najdogodniejszym momentem na kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. Dzieci w tym okresie w naturalny sposób reagują na inność i nie przeszkadza im zachowanie odbiegające od ustalonej normy. Ucząc się społecznych zachowań, łatwiej przyswajają umiejętność tolerancji, a przez swoje spontaniczne zachowanie „zacierają ślady” inności grupy rówieśniczej. Można więc powiedzieć, że integracja przynosi korzyści wszystkim jej uczestnikom. Dla osób zdrowych jest możliwością zmiany postawy i zrozumienia, iż fakt mniejszych możliwości nie powinien być decydującym w określaniu podstawowych praw do pełnego życia. Natomiast dla niepełnosprawnych jest szansą wyzbycia się poczucia frustracji z powodu własnej ułomności i faktycznego zaistnienia w społeczeństwie.

W naszej placówce funkcjonują 2 oddziały integracyjne w których przebywają dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Kaliszu.

Oddziały integracyjne liczą 20 dzieci w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Kolejną zaletą takiej grupy jest praca 2 nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, który jest pedagogiem specjalnym.

 

dzieci

 

dzieci 1

 

dzieci 2

 

dzieci 4

 

Wszystkie dzieci w oddziałach integracyjnych zarówno zdrowe jak i niepełnosprawne realizują program wychowania przedszkolnego. Dodatkowo dzieci z orzeczeniami pracują w oparciu o IPET (Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny). Program jest przygotowany przez pedagogów specjalnych w oparciu o zalecenia z poradni oraz własne diagnozy i obserwacje dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.
Pedagodzy specjalni współpracują ze sobą i według zaleceń z poradni i swoich obserwacji prowadzą z dziećmi niepełnosprawnymi zajęcia rewalidacyjne.

 

dzieci 5

 

dzieci 6

 

dzieci 10

 

dzieci 8

 

dzieci 9

 

dzieci 7

 

dzieci 11

 

Dzieci niepełnosprawne są objęte pomocą logopedyczną według zaleceń zawartych w orzeczeniu i uczęszczają na nie.
Wyżej wymienione zajęcia specjalistyczne zarówno rewalidacyjne jak i logopedyczne odbywają się w odpowiednio wyposażonych gabinetach zaopatrzonych w pomoce dydaktyczno - edukacyjne, sprzęt komputerowy w tym interaktywną tablicę, która wykorzystywana jest w pracy terapeutycznej.

 

dzieci 12

 

dzieci 13

 

dzieci 14

 

Przedszkole zatrudnia bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Terapię logopedyczną prowadzi specjalista z zakresu neurologopedii. Do jego zadań należy diagnoza aparatu mowy, włączanie i stosowanie terapii zaburzeń artykulacyjny i fonacyjnych, stosowanie profilaktyki w obrębie obwodowych narządów mowy. Logopeda pracuje z dziećmi, u których stwierdza się: afazję, alalię, dyzartrię jak też zaburzenia mowy wynikające z porażenia mózgowego.

Zajęcia rewalidacyjne przeprowadzają nauczyciele którzy posiadają przygotowanie w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz terapii pracy ze spektrum autyzmu z TUS.
Nauczyciele prowadzący godziny rewalidacyjne dobierają indywidualnie metody stymulujące całościowy rozwój dziecka.

 

dzieci 15

 

dzieci 16

 

Są to elementy znanych metod, które stosują pedagodzy w placówkach o integracyjnym charakterze. W naszej placówce głównie kładzie się nacisk na:

Metodę Marianny i Christophera Knillów,
Metodę Si (elementy tej metody),
„Metodę Krakowską ”
Podczas zajęć grupowych występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci przygotowywane są w oparciu o ich mocne strony- sfery, w których możemy wspierać dziecko w całym procesie edukacyjno – terapeutycznym.

 

dzieci 17

 

dzieci 18

 

Dzieci niepełnosprawne przebywające w naszym przedszkolu tak jak dzieci zdrowe uczestniczą w każdych sytuacjach dydaktycznych, wychowawczych podejmując wspólnie różnorodne działania, które stymulują, wyrównują ich braki we wszystkich sferach - obszarach ich rozwoju. Kontakt z rówieśnikami zdrowymi sprzyja ich uspołecznieniu, podnosi poczucie wartości i budzi wiarę w swoje możliwości. Z osobistych obserwacji widzimy że dzieci niepełnosprawne i zdrowe tworzą naturalną przestrzeń w której wypracowują korzystne postawy - zachowań które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi dobrymi relacjami w dorosłym życiu.

 

dzieci 20

 

dzieci 21

 

dzieci 19

 

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola, w tym niepełnosprawne uczestniczą w dodatkowych zajęciach tj.:

rytmika,
język angielski,
taniec, 
zabawy z piłką,
Dodatkowo dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowana jest dogoterapia, zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej (SI) oraz fizjoterapia.

Celem naszej integracji jest dać szansę wszystkim dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, stworzyć jedną grupę w której każde dziecko będzie miało szansę na swój osobisty rozwój z pełną akceptację jego słabych stron.

Dlatego też nasze przedszkole nosi nazwę: „RAZEM”. O sukcesach naszej pracy świadczy fakt, że większość naszych niepełnosprawnych absolwentów kontynuuje naukę w szkołach ogólnodostępnych.